Školy v Škótsku budú učiť históriu LGBTQ+, čím sa stanú prvými na svete, ktoré do svojich učebných osnov zahrnú identitu LGBTQ+ a boj za rovnosť.


Do roku 2021 sa očakáva, že školy v celej krajine budú mať nové učebné osnovy plne zavedené. Všetky verejné školy dostanú lekcie, ktoré budú zahŕňať predmet, akým je boj proti homofóbii, bifóbii a transfóbii a história rovností a hnutí LGBTQ+.

V novembri 2018 škótski ministri v plnom rozsahu prijali odporúčania pracovnej skupiny vedenej kampaňou Čas pre inkluzívne vzdelávanie (TIE). Žiadali ukončenie „deštruktívneho dedičstva“ oddielu 28; legislatíva z roku 1988, ktorá zakazovala miestnym orgánom v Británii „propagovať“ homosexualitu, ktorá bola nakoniec zrušená v Škótsku 2001 a vo zvyšku Británie v roku 2003.Jordan Daly, spoluzakladateľ TIE, povedal: „Toto je monumentálne víťazstvo našej kampane a historický moment pre našu krajinu. Implementácia LGBTI inkluzívneho vzdelávania vo všetkých štátnych školách je svetovou novinkou. V čase globálnej neistoty to vysiela silný a jasný odkaz mladým ľuďom LGBTI, že si ich tu v Škótsku vážia “.

Námestník prvého ministra a minister školstva John Swinney povedal: „Škótsko je už považované za jednu z najprogresívnejších krajín Európy v oblasti rovnosti LGBTI [lesieb, gayov, bisexuálov, transrodových a intersexuálnych] rovností. S potešením môžem oznámiť, že budeme prvou krajinou na svete, ktorá bude mať do osnov začlenené LGBTI inkluzívne vzdelávanie. “


Nasledujúce mesiace by mali konečne začať fungovať nové, inkluzívne učebné osnovy.

Manželstvo osôb rovnakého pohlavia bolo v Anglicku a Walese legalizované v marci 2014 zákonom „The Marriage (Same Sex Couples) Act 2013“, zatiaľ čo zákon „The Marriage and Civil Partnership (Scotland) Act 2014“ vstúpil do platnosti s cieľom umožniť sobáše osôb rovnakého pohlavia v decembri 2014. Manželstvá osôb rovnakého pohlavia v Severnom Írsku boli konečne legalizované 13. januára 2020.